UFC Fight Night 157:Andrade vs. Zhang

首页 > 赛事预报 > MMA 2019-03-04
时间:8月31日       状态:未开赛       地点:中国 深圳
直播平台: 平台名称  

 UFC 157.jpg

 

比赛名称:UFC Fight Night 157:Andrade vs. Zhang

比赛时间:8月31日

比赛地点:中国 深圳

比赛对阵:

 

【UFC女子草量级冠军争霸赛】

杰西卡·安德拉德(Jessica Andrade)(#c) vs. 张伟丽(Weili Zhang)(#6)

 

【女子蝇量级比赛】

武亚楠(Yanan Wu) vs. 卢瓦娜·卡洛莱娜(Luana Carolina)

头条推荐

网友评论